Министерство на финансите [Отвори]
Национална агенция по приходите [Отвори]
Министерството и социалната политика –[Отвори]
Агенция по заетостта [Отвори]
ИА „Главна инспекция по труда – http://www.gli.government.bg/
Национален статистически институт [Отвори]
Национален осигурителен институт [Отвори]
Национална здравно-осигурителна каса [Отвори]
Българска Народна Банка – [Отвори]
ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – http://europa.eu/index_bg.htm

Правни и икономически портали

Икономически Интернет портал – [Отвори]
Безплатна база данни със закони – [Отвори]
Всичко за данъците – [Отвори]
Всичко за счетоводството [Отвори]
Банките в България: http://www.moitepari.bg/
Кредитен калкулатор на Пощенска Банка [Отвори]
Институт на професионалните счетоводители в България [Отвори] Безплатна нормативна база [Отвори]
Публикуване на Годишни счетоводни отчети ( специализиран сайт) [Отвори]
Програма Достъп до информация  [Отвори]
Справка за здравното осигуряване [Отвори]
Безплатен многоезичен речник: [Отвори]
Календар на работните дни [Отвори]
Размери на МРЗ след 1992 [Отвори]
Оценка на Риска – http://stm-sana.hit.bg/ocenka_risk.htm
Разнообразна полезна счетоводна информация [Отвори]