Наказателно

В областта на наказателното право предлагаме следните правни услуги:

• Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;

•  Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

•  Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

•  Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението;

•  Процесуално представителство и защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;

•  Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;

•  Обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;

•  Процесуално представителство и защита при обжалване на наказателни постановления по съдебен ред;