Маркетинг и реклама

Маркетинг и реклама

 • Изграждане на цялостна маркетинг концепция за въвеждане на продукт, услуга, бранд на даден пазар – дългосрочно, средносрочно, краткосрочно
 • Оптимизиране на съществуваща маркетинг концепция на продукт, услуга, бранд
 • Анализ на микро и макро обкръжаваща среда
 • Проучване и анализ на конкуренти и успешни практики
 • Идентифициране на нови пазарни ниши
 • Идентифициране на подходяща таргет група
 • Изграждане на стратегия за подход към таргет групата
 • Продуктова политика
 • Ценова политика
 • Дистрибуционна политика
 • Комуникационна политика
 • Избор на подходящи медиа канали за комуникация с таргет групите – телевизия, радио, печатна медиа, интернет, социални мрежи – Facebook, Twitter, Linkedin, Foursquare
 • Медиапланиране
 • Изготвяне на творчески брийф (заявката, която се подава към рекламна агенция)
 • Изготвяне на концепция за рекламни материали
 • Креативни, иновативни решения в крак със световните тенденции