Кредити

КРЕДИТНИ УСЛУГИ

  • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг) за физически и юридически лица.;
  • Изготвяне на документацията, изисквана от банките при кандидатстване за кредит/ лизинг;
  • Изваждане на необходимите документи – удостоверения и други от държавните инстанции при кандидатстване за кредит/ лизинг;
  • Комплектоване на цялата документация, изисквана от банките и другите финансови институции при кандидатстване за кредит/ лизинг;
  • Представителство на кредитоискателя пред банките и другите финансови институции при водене на преговори.