Консултантски услуги

Консултантските услуги са неразделна част от счетоводния процес. Ние вярваме, че не просто водим вашето счетоводство, а ви осигуряваме нужната информация, за взимане на правилни управленски решения. Счетоводна къща FIRMENI.COM предлага широка гама от професионални консултантски услуги, както като част от пакета счетоводни услуги, така и като отделна услуга:

  • Оценка на дялове и акции;
  • Сливания и придобивания;
  • Фирмено проучване;
  • Стратегическо бизнес планиране;
  • Изготвяне на финансов анализ;
  • Кандидатстване за отпускане на банков кредит;
  • Кандидатстване за финансиране от фондове;
  • Изготвяне на бизнес план;
  • Несъстоятелност и ликвидация;
  • Приватизация

Ако се чудете дали може да получите различна консултантска услуга, свързана с управлението на Вашия бизнес, която не е посочена в този списък, не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони.