Видове застраховки във водещите български застрахователни компании

Автомобилно застраховане:

 • Каскo
 • Гражданска отговорност на автомобилистите

Имуществено застраховане:

 • Застраховка на дома
 • Застраховане на търговски обекти и офиси
 • Застраховане на индустриални предприятия, промишлени и строителни обекти
 • Застраховане на електронно оборудване

Застраховане на отговорности:

 • Професионални отговорности
 • Отговорност на изделието
 • Отговорност на превозвача
 • Транспортни застраховки и карго застраховане
 • Туристически и лични застраховки
 • Застраховане на финансови рискове
 • Селскостопански застраховки
 • Животозастраховане

Предлагаме цялостно застрахователно обслужване, включително проследяване и навременно информиране за падежите и всички останали срокове по полиците, своевременна реакция при настъпване на застрахователно събитие, осигуряване на компетентна логистична и правна помощ, съдействие при изготвянето на документацията по предявяването на щети.

armeec bulins bulstrad levins