ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Като кантора, работеща с признати специалисти и консултанти в областта на застрахователното право, ние Ви предлагаме компетентни правни услуги свързани с:

 

• Правни консултации при сключване на застрахователни договори;

•  Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;

•  Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;

• Цялостно и комплексно правно обслужване на физически и юридически лица във връзка със застрахователното право;

•  Цялостно и комплексно правно обслужване на застрахователни компании във връзка със застрахователното право;