Добре Дошли

FIRMENI.COM е екип от млади, но опитни специалисти с желание за работа и поглед над новостите в областта на фирменото управление; правното и счетоводно обслужване; кредитирането; маркетинга и рекламата; финансовият анализ; подборът и управлението на човешките ресурси.
FIRMENI.COM предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ счетоводно обслужване, както и консултации в много области на фирменото управление при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на компанията.

Умения

Коректни
Конкурентни
Ефективност

НАШИЯТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

Нашите  експерти непрекъснато оценяват най-добрите начини да положат парите си на работа. Нашите портфейли са напълно ликвидни и имате достъп до парите си по всяко време. Това ни отличава от конкуренцията.

Катя Бачева

Катя Бачева

Адвокат
Николов

Николов

Адвокат
Max Mac Man

Max Mac Man

CTO