Данъчно

Консултираме местни и чуждестранни юридически лица в областта на данъчното право.  По-конкретно, нашите правни съветници покриват всички данъчни аспекти, свързани с текущи сделки, сливания и придобивания и данъчното им третиране, като ние ще Ви предложим компетентни правни услуги свързани с:

 

• Консултации в областта на данъчното право;

•  Данъчно планиране на дейността на търговски дружества;

•  Представителство пред данъчната администрация;

•  Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;

•  Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.

•  Консултации по митническо право;

•  Международно данъчно планиране;